Hur är det att jobba på Integrationsbolaget?

Ta del av vårt arbete kring EVP

Hej! Jag som skriver heter Therése Watz och jobbar som Personalchef och HR-ansvarig på Integrationsbolaget. Tillsammans med Johan Appelqvist från vårt Stockholmskontor så jobbar jag strategiskt och operativt med HR-frågor. Ett otroligt roligt och inspirerande jobb!

HR har fått förtroendet att bidra med innehåll till vår hemsida. Så från och med nu kommer vi att dela med oss av kunskaper, lärdomar och metoder till er. Häng gärna med!

Att undersöka företagets EVP

Vi tycker det är viktigt att inkludera och lyssna på våra medarbetare. Det är då vi har möjligheten att bli en bättre arbetsgivare på riktigt. En av processerna som HR på Integrationsbolaget driver under våren 2020 är att undersöka vårt EVP. EVP står för ”Employer Value Proposition” och lyfter fram vad som gör oss som arbetsgivare unika.

För att få fram vårt EVP så började vi med att genomföra en workshop i ledningsgruppen och en i personalgruppen där grupperna fick besvara några frågor och lyfta fram vilka företagskulturella värderingar man såg finns inom bolaget – och vilka man önskade. Anledningen till att vi ville ha separata workshops var helt enkelt av nyfikenhet. Hur skulle ledningsgruppens resultat skilja sig från personalgruppens?

För att få en komplett bild så genomförde vi även två djupintervjuer. En med en Service Manager som jobbat hos oss i 2 år, och en med en nyanställd utvecklare.

Resultatet

Vad erbjuder Integrationsbolaget dig som anställd för möjligheter att kompetensutvecklas?

Här lyfte personalen särskilt fram något vi kallar för ”Omvärldsbevakningar”. Dessa omvärldsbevakningar har vi månadsvis, eller oftare, när vi alla är samlade och de syftar till kunskapsdelning och kompetensspridning inom hela bolaget. De anställda får själva ge förslag på ämnen, vilka sedan godkänds av Arkitektforum och tilldelas en anställd. Den anställda får sedan lägga tid på att fördjupa sig i ämnet och förbereda en presentation på ett framtida kontorsmöte. Lärorikt för både individen och för hela personalgruppen!

Vad är det bästa med att jobba på Integrationsbolaget?

…frågade vi. Och fick resultatet:

Vilka är våra bästa förmåner?

Djupintervjuerna

Sara Larsson – Service Manager

Sara har jobbat hos oss i lite mer än två år och är en av våra duktiga Service Managers. Vi skulle beskriva Sara som: omtänksam, smart och energisk.

Kan du berätta om din roll på Integrationsbolaget?

Jag jobbar som Service manager och projektledare på Integrationsbolaget. Det innebär att jag ansvarar för leveranser och kundkontakten mot mina kunder. Jag hanterar det dagliga arbetet tillsammans med mina team, och ser till så våra kunders leveranser flyter på. Jag tycker min roll är jätterolig och utvecklande! Ingen dag är den andra lik, jag utmanas dagligen både i mitt arbete mot kunderna med även i det interna arbetet att driva och arbetsleda våra team. Jag tycker om att ha överblick över det som pågår, och se till så alla utvecklare har de förutsättningar de behöver för att kunna göra ett bra jobb.

Vad är det bästa med att jobba på Integrationsbolaget?

Det jobbar så många kompetenta, engagerade och drivna kollegor på Integrationsbolaget, som varje dag inspirerar mig! Förutom kollegorna, så får jag på Integrationsbolaget utvecklas både inom min roll, men även inom nya områden jag tidigare inte haft erfarenhet kring. Jag får förtroende från ledningen att utveckla både mig själv och företaget, i verksamhetsutvecklande aktiviteter. Att få vara med och påverka och förbättra arbetsplatsen hela tiden – det driver mig!

Vilka värderingar skulle du säga beskriver företagskulturen hos oss?

Gemenskap och engagemang! Alla som jobbar på Integrationsbolaget är engagerade i sina uppdrag och vill alltid göra sitt yttersta. Vi värdesätter kvalitet och relationen med våra kunder – vilket jag tycker är viktigt. Det finns också en samarbetsvilja och gemenskap mellan oss kollegor, det är aldrig svårt att be om hjälp.

Hur skulle du beskriva ledarskapet på Integrationsbolaget?

Öppenhjärtligt och förtroendegivande.

Hur återhämtar du dig efter en intensiv arbetsvecka?

Tillsammans med mina barn som ger så mycket energi, många härliga kramar! Men jag tycker också om att få ta en promenad i naturen, tillsammans med en vän eller med en inspirerande pod i lurarna.   Jag har inte svårt att koppla bort jobbet när jag är ledig, det tror jag är viktigt- att kunna tänka på andra saker och vara i nuet.

Cristoffer Ryrberg – integrationskonsult

Cristoffer är relativt nyanställd hos oss och gick i dagarna in i en fast anställning – riktigt kul! Cristoffer sitter just nu i ett kunduppdrag där han får jobba med att migrera gamla integrationer från on prem till Microsoft Azure och Azure API Management Services tillsammans med ett team hos kund. Vi skulle beskriva Cristoffer som social, nyfiken och kompetent.

Vad fick dig att söka dig just till oss?

Jag visste bara att det var dags att prova någonting annat än det jag jobbade med då, men jag hade redan en uppfattning om vart jag ville söka mig, och jag måste erkänna att det inte var till Integrationsbolaget. Men under sommaren innan jag ändå sökte, träffade jag en bekant från gymnasiet som är anställd på Integrationsbolaget. Han uppmanade mig entusiastiskt att söka till Integrationsbolaget. Jag hörde mig för med en annan tidigare kollega som jag visste jobbade där, och fick höra lovord även då. Efter en första intervju var alla tidigare planer skrotade. Jag imponerades av mina intervjuares passion för sitt arbete och sin arbetsplats, och jag bestämde mig redan samma kväll för att tacka ja, till ett eventuellt erbjudande. Erbjudandet kom efter en teknisk intervju, och nu har jag precis blivit tillsvidareanställd.

Hur har din första tid på Integrationsbolaget varit?

Den sammanfattas nog bäst med; utmanande och rolig! Jag har på kort tid, bevittnat en fantastisk handlingsförmåga från ledningen, när det kommer till åtgärder för att effektivisera arbetet och öka företagets kapacitet, och för att hantera både de förutsedda och oförutsedda utmaningar ett växande företag ställs inför, inte minst under en rådande pandemi.

Vad tycker du är de bästa anställningsförmånerna hos oss?

Jag förstår frågan, men vill ändå börja med att svara fel, och säga; Att få arbeta med kunniga och drivna människor i en spännande bransch.
Med det sagt har jag själv störst glädje av de generösa friskvårdsförmånerna, för mitt eget fysiska välmåendes skull, samt den stora frihet man som anställd tillförlitas under ansvar, för möjligheten det ger mig att kombinera arbete och fritid. Det senare är ovärderligt för en småbarnspappa som köpt en gammal lantbruksfastighet.

Vad ser du fram emot 2020?

Ett slut på coronakrisen, och utfallet av företagets nya, teambaserade arbetssätt, som just nu utvärderas. Vidare har jag som mål att certifiera mig inom C#, som en del i min egen kompetensutveckling, vilket jag ser fram emot. Sen kan jag inte förneka att jag ser fram emot att vara pappaledig i höst, även om jag älskar mitt jobb. Under vårens utvecklingssamtal lyfte jag för min närmsta chef att jag kände viss kluvenhet mellan att vilja vara hemma med barnen och att vilja visa framfötterna på jobbet. Jag blev uppmanad, närmast strängt, att ta ut ledigheten. Självklart ska inte en chef säga något annat, men jag tycker aldrig att tacksamhet är förspilld, även för sådant som jag har rätt till, och jag är tacksam för att få känna att min chef sätter mitt välmående i första rummet. Sammanfattningsvis ser jag fram emot att få vara anställd på Integrationsbolaget ett halvår till, och mer.

Summering och analys

Det visade sig att resultaten från workshop-tillfällena blev väldigt lika och att samma värderingar återkom i både ledningsgrupp och i övriga personalgruppen. Det är väldigt positivt tycker jag, eftersom olika resultat skulle visa på en distans mellan ledning och personal, som inte vi på Integrationsbolaget tror på. Svaren vi fick i djupintervjuerna stärkte resultatet ytterligare.

Att ta reda på vårt EVP var en nyttig övning och tog verkligen pulsen i organisationen. Det är en dock en färskvara och behöver underhållas och även fortsättningsvis följas upp.

#HR #EVP #företagskultur #ledarskap #inkludering

Mer nyheter och kunskap