ITARC 2020 – Vi var där!

I Oktober gick sveriges största konferens specifikt för IT-arkitekter, ITARC 2020, av stapeln. I år präglades konferensen så klart av COVID-19 och de flesta av deltagarna valde att utnyttja de nya möjligheter man satt upp för att delta på distans. Integrationsbolaget representerades av arkitekterna Martin Johansson och Richard Tyregrim.

Årets upplaga av ITARC bjöd på ett varierat utbud av talare med ett fokus kring hantering av komplexitet och förändring. Konferensens nyckeltalare var Dave Snowden och Barry O’Reilly. Den första ett välkänt namn inom akademiska kretsar likväl som hos människor som dagligen hanterar förändring och dess konsekvenser. Den andra ett lika känt namn, inom IT-arkitektur och då kanske mest för sina teorier kring “anti-fragility”, designen av system som kan överleva en föränderlig omvärld genom självanpassning.

Den kompletta listan av sessioner som erbjöds såg ut som följer:

Genom våra två representanter kunde vi närvara på alla sessioner och samlade in många tänkvärda intryck, som vi tar med oss in i Integrationsbolagets arkitekturarbete, där vi kontinuerligt vidareutvecklar mönster, strategier och modeller som hjälper våra kunder att lyckas med framtidens digitalisering, modern systemintegration och nya behov av data- och informationstjänster.

Några specifika observationer från ITARC 2020 som vi väljer att lyfta fram är:

Change är oundvikligt

Det finns en kultur i organisationer idag av att motarbeta förändring, för att det ofta är kostsamt och leder till komplexa omstruktureringar av systemen. Detta är också sant för middleware, där man ofta drar sig för att göra förändringar i interface och scheman, på grund av konsekvenserna. Och om man väl gör en förändring så gör man den under väldigt rigida former.

Istället för att vara rädd för förändring så bör man söka strategier för att hantera dem. Change är ondvikligt i moderna system och det kommer behöva ske allt oftare. Då är det viktigt att vara agil och bygga lösningar som kan anpassa sig själva till en föränderlig omvärld. För detta krävs nya former av middleware som kan understödja centrala system på ett löst kopplat sätt där funktionalitet skiljs från systemet som levererar funktionen i dagsläget.

Förändringstakten är mycket hög och ökar

Idag är vi inne i en omställningsfas där vi ser den gamla typen av IT-leverans fasas ut till förmån för tjänstebaserade leveranser drivna av löst kopplad funktionalitet, som köps “på kran” och inte som delar av ett stort åtagande. Vi ser också nya tekniker och funktionstjänster som kan köpas helt utan egen uppsättning och hantering, introduceras varje dag. Vi går mot kundstyrd produktion inom industrin och mot avancerad realtidsprognosticering i styrelserummen. I det nya, snabba landskapet och den nya digitala ekonomin (som nu tagit ytterligare plats p.g.a. COVID-19) så krävs nya lösningar för integration, databehandling och stödjande tjänster. Den API-drivna ekonomin som nu är precis runt hörnet, även i Sverige, ställer också höga krav på företag att ställa om till att exponera och konsumera data på tidigare otänkbara vis, mellan branscher, företag och myndigheter.

Agil arkitektur

Vi måste arbeta mer med en “agil arkitektur” där vi börjar röra oss bort från att ha “arkitektteam” som en ouppnålig skara i ett elfenbenstorn någonstans och istället få in arkitekturfunktionerna i verksamhetens IT-initiativ löpande. Det är vårt enda sätt att mitigera riskerna som kommer av dagens höga förändringstakt. Vi måste sudda ut gränser mellan utveckling, projektledning och arkitektur och jobba korsfunktionellt och med platta team, för att kunna möta framtidens behov av snabb leverans. Detta berördes av flera talare på eventet. Integrationsbolaget, som oberoende part, har en nyckelroll här och kan bidra med expertis inom alla olika delar av ett korsfunktionellt team.

Framtidens kravinsamling

Diskussioner på eventet pågick kring hur man kan hantera krav och framförallt hur man BÄST hanterar dem. Vissa deltagare och talare var anhängare av att ta fram helt nya sätt, där man fokuserar mer på risker snarare än funktionalitet medan andra har en mer traditionell syn på kravinsamling men lägger riskhantering och föränderlighet som ytterligare faktorer i en traditionell use case/funktionalitets-modell. Klart är dock att den snabba takten och mängden nya tekniker som idag erbjuds från en vecka till nästa, kräver fingertoppskänsla och mycket hög kompetens hos dem som leder projekt, arkitekturarbete och lösningsdesign. Här kan Integrationsbolaget hjälpa till, genom att erbjuda spetskompetens som kan guida våra kunder rätt i djungeln av lösningsalternativ och genomföra rätt kravinsamling baserat på målgrupp och lösning.

Wardley Maps

Simon Wardley föredrog vid konferensen och presenterade sin modell för strategisk styrning och prognos. Dessa kallas Wardley Maps och är en sorts “värdekarta”. Grundtanken är att traditionella modeller har “boxar och streck”, men att det inte gör någon skillnad om man flyttar saker till en annan plats i modellen. Wardley maps bygger istället på att man delar in modellen i “zoner” och använder spatiell positionering (som avstånden mellan städer på en geografisk karta)för att uttrycka förhållanden. Zonerna delas in efter om någon del av en lösning/leverans är att betrakta som “commodity” (något vi förväntar oss redan finns, som t.ex. Internetaccess) till framtida, bleeding edge-tekniker som kräver egen research. Genom att då rita en graf förankrad i huvudnoden (leveransen) kan vi genom gruppering göra mängder av iakttagelser utifrån avstånden mellan våra ingående noder (varje nod är något som behövs för att realisera lösningen) och de kluster som bildas. En mycket intressant teknik i det strategiska arbetet, som Integrationsbolaget studerar närmare och kommer att anamma vid behov.

Mer nyheter och kunskap