Open source- lösningar för API Management

Vi på Integrationsbolaget har ett återkommande inslag i våra månadsmöten som vi kallar Omvärldsbevakning. Det innebär att en medarbetare har uppmärksammat ett ämne de tycker verkar intressant att fördjupa sig i, läser in sig i ämnet och sedan presenterar det de kommit fram till för resten av kollegorna.

Det är ett roligt sätt att vidareutveckla sig och fördjupa sig inom något som man till vardags kanske inte jobbar med, men ser en nytta av att kunna mer om!

 Här i bloggen kommer vi framöver att göra utdrag från dessa omvärldsbevakningar, för att även fler ska få ta del av arbetet!

Först ut är Cristoffer Ryrberg som genomförde en Omvärldsbevakning tidigare i juni.

Cristoffer har nyligen utrett vilka kommersiella open source-lösningar som finns tillgängliga på marknaden för API Management, som alternativ till Azure API Management Services och Amazon API Gateway, som vi arbetar mest med.

Först identifierades ett ganska stort antal produkter, som sedan jämfördes och granskades övergripande för att hitta vilka som är open source och erbjuder de funktioner vi ofta ser behov av, så som rate limiting, authorization/authentication​, message transformation, key/subscription, api products, developer/admin portal, response mocking, load balancing, och analytics, för att nämna några.

Resultatet blev ett antal kandidater, med lite olika tillämpningsområden.

Av dessa så valdes två ut för en djupare analys; Gravitee.io och WSO2 API Manager.

Gravitee.io är light weight, modulär och har ett imponerande bibliotek av features för att vara gratis. Dock så behöver man betala för support. Kanske ingenting för stora företag, men för små till mellanstor företag skulle det säkert fungera fint!

WSO2 API Manager är kraftfullt och fullvärdig enterprise-pridukt, och är lätt att komma igång med. Den verkar också vara mer utbredd på marknaden och väl dokumenterad. WSO2 har en skalande prissättning för kommersiella bruk.

 Om du vill ha hjälp med val av plattform eller bara har frågor kring de olika verkligen, tveka inte att höra av er så berättar vi gärna mer!

Mer nyheter och kunskap